Credit and state theories of money: Tín dụng và các học thuyết tiền tệ nhà nước

Tập tiểu luận về: bản chất tiền tệ xuất xứ xã hội của tiền, phương thức tín dụng và điều phối tiền tệ quốc gia cơ sở nguồn xuất xứ, hoạt động của hệ thống tiền tệ hiện đại, khảo cổ học tiền tệ, nợ trong hoạt động thương mại, tín dụng tư bản, nghiên cứu cụ thể tình huống ở Ai cập...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Cheltenham: Edward Elgar, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.4 Cr201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn