Giao lưu văn hóa thời hội nhập

Chứng minh giao lưu văn hóa là quy luật tất yếu của thời đại, nêu thực trạng vấn đề giao lưu văn hóa trong 20 năm đổi mới; cũng nêu những nguyên lý và nội dung cơ bản của giao lưu văn hóa

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Sĩ Vịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 Gi-108l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn