Encychopedia of the world's minorities: Bách khoa thư về các dân tộc thiểu số trên thế giới\

Dân tộc thiểu số vần từ P - Z gồm: quá trình phát triển, nơi sinh sống, dân số, ngôn ngữ chính, tôn giáo. Cũng bao gồm thông tin về các nhóm dân tộc chính trong một nước hoặc các nhóm nhỏ trong một quốc gia sắc tộc như nền tảng văn hóa, đạo đức, xã hội, hệ tư tưởng, tình hình kinh tế, chính trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : New York; London: Routledge, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 E203c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn