Comparative Tax law: Luật thuế so sánh

Nghiên cứu về luật thuế ở các nước khác nhau: Nêu phương pháp so sánh, quá trình pháp lý và khuyến khích đầu tư ở các nước khu vực châu Âu, Mỹ, Bắc Âu, Nam Âu, Nhật Bản, Triều Tiên, EU; Định nghĩa về thuế, luật hiến pháp, luật thuế châu Âu và các luật có liên quan ; giải thích về luật thuế và các qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : The Hague; London; New York: Kluwer law international, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 C429p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn