World Bank Atlas 1998: Tập bản đồ của ngân hàng thế giới 1998

Tập bản đồ thế giới 1998 minh họa các chỉ số phát triển quan trọng trong hội nhập kinh tế toàn cầu như thương mại, vận chuyển tài chính, tài trợ và di trú, chi tiết về toàn cảnh thế giới, dân số và thông kê xã hội, thông kê môi trường, thu thập kinh tế, thị trường và mối liên kết toàn cầu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Washington, D.C.: The world bank, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 339.3 W434l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn