Luật bầu cử đại biểu quốc hội và luật tổ chức quốc hội

Giới thiệu toàn văn Luật bầu cử Quốc hội năm 1997 và sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001 và Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2007 đã được nhất thể hóa

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.07 L504b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn