Global Economic prospects and the Developing coutries:2000: Viễn cảnh kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển

Phân tích triển vọng phát triển của nền kinh tế toàn cầu và việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển, sự đói nghèo và bất công trong thời kỳ khủng hoảng của Đông Á, cơ cấu lại châu Á, phát triển bền vững, quản lý quay vòng giá hàng hóa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Washington, D.C.: the world bank, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.91 Gl418a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn