Global economic prospects and the developing contries:1998/1999: Triển vọng kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển:1998/1999

Phân tích triển vọng của các nước đang phát triển sau cơn khủng hoảng Đông Á. Nêu các chính sách giải quyết khi có khủng hoảng các biện pháp ngăn chặn khủng hoảng trong tương lai liên quan tới chi phí và nguyên nhân khủng hoảng, chính sách kinh tế vĩ mô và luân chuyển vốn, tự do hóa tài chính, cải t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Washington, D.C.: The world Bank, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.91 Gl418a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn