Tuyển tập Đông lĩnh Dương Phượng Dực

Về con người và sự nghiệp của ông Dương Phượng Dực, biệt hiệu là Đông lĩnh. Cũng giới thiệu các bài viết trên báo, truyện ngắn, thơ, truyện dịch... của ông

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9228 T527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn