Công tác phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em ở Việt Nam

Trình bày hệ thống văn bản pháp luật quốc tế - quốc gia về công tác phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em ở Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.02 C455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn