Politics in Australia\

Nghiên cưú tình hình chính trị của úc: học thuyết chính trị, các cơ quan nhà nước, cơ quan lập pháp, chế độ bầu cử, chính quyền bang và các lực lượng chính trị xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Rodney Smith
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Sydney: Allen, 1989
Chủ đề:
úc
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.994 P428-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn