Từ chủ nghĩa hiện sinh tới thuyết cấu trúc

Nêu những định nghĩa ngắn gọn về triết học hiện sinh và thuyết cấu trúc cùng không khí sinh hoạt văn học của Pháp trong thập niên 1950

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 149 T550c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn