Danh nhân văn hóa trong lịch sử Việt Nam

Giới thiệu các nhà thơ, nhà văn và nhà tư tưởng từ thế kỷ X đến XVIII được sắp xếp theo lịch đại để thể hiện tiến trình phát triển của nền văn hóa dân tộc VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Tạ, Ngọc Liễn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7092 D107n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn