Nền kinh tế thị trường xã hội và sinh thái - Một mô hình cho sự phát triển của Châu Á

Giới thiệu những trường hợp trong đó các nguyên tắc kinh tế thị trường xã hội và sinh thái đã giúp xử lý những thách thức và yêu cầu cơ bản của các nước khu vực châu Á

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.122 N254k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn