Tài năng thôi chưa đủ

Đúc kết 13 lựa chọn mấu chốt mà mỗi con người cần có để trở thành người "trên cả tài năng" gồm niềm tin, đam mê, luyện tập, kiên trì, trách nhiệm...

Lưu vào:
Tác giả chính: John C. Maxwell
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 158.1 T103n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn