Hòa giải: Hồi giáo, Dân chủ và Phương Tây

Về quan điểm lạc quan cho sự hòa giải giữa các tôn giáo và các dân tộc, lời tuyên bố dũng cảm về bản chất của Hồi giáo; nguyên nhân xung đột trong lòng Hồi giáo; Mỹ và Phương Tây vừa là nguyên nhân, vừa là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 297.272 H401g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn