International economic pluralism: Economic policy in East Asia and the Pacific\

Sách nghiên cứu các vấn đề về khoa ngoại giao kinh tế quốc tế, việc thiết lập mối quan hệ giữa quyền lợi kinh tế khu vực và toàn cầu của các nước đông á và thái bình dương, xem xét bản chất và tiến bộ của việc hợp tác kinh tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Peter Drysdale
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Sydney: Allen, 1988
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn