Hồ sơ quyền lực Kenndy

Về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Kennedy bao gồm các sự kiện, các quyết định và lựa chọn đã làm thay đổi lịch sử hiện còn nguyên giá trị

Lưu vào:
Tác giả chính: Hugh Brogan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973.092 H450s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn