Hồ sơ quyền lực Napoleon

Nêu bản chất và cơ chế vận hành quyền lực của Napoleon cũng như cách ông đã sử dụng chúng qua việc nghiên cứu về chính quyền của Napoleon, hệ thống tước vị, giáo dục và nghệ thuật, sự ủng hộ và chống đối của dư luận

Lưu vào:
Tác giả chính: Geoffrey Ellis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 944.092 H450s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn