Chế ước quyền lực nhà nước

Nghiên cứu về chế ước quyền lực Nhà nước cùng những nội dung liên quan: hiến pháp, nhân quyền, cơ chế kiềm chế và đối trọng, Tòa án cùng với những phương thức chế ước quyền lực

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Dung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.4 Ch250ư
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn