Các quy định pháp luật về ngân hàng - tổ chức tín dụng và hoạt động kinh doanh

Bao gồm toàn văn Luật về ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan về hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quy định về cổ đông, mạng lưới hoạt động ngân hàng thương mại,kinh doanh chứng khoán, quy chế chiết khấu, tín dụng......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.082 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn