Hoc tập cũng cần chiến lược

Giới thiệu các bước chuẩn bị cho việc học, chiến lược học tập như tập trung cộng tác học tập, giáo viên, đọc sách, cách tóm tắt bài viết, các dạng bài tập và cách làm

Lưu vào:
Tác giả chính: Joe Landsberger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370.1 H419t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn