Giao tiếp phi ngôn ngữ qua các nền văn hoá

Nghiên cứu các khía cạnh giao tiếp phi ngôn ngữ như tầm quan trọng, các nguyên tắc, chức năng, phân loại cùng các khái niệm về cận ngôn ngữ, ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ vật thể và ngôn ngữ môi trường

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 302.2 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn