Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Gồm Luật hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các chủ thể luật hành chính, các hình thức và phương pháp quản lý nhà nước, trách nhiệm theo luật hành chính, bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Cửu Việt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 10-30-2014 00:00  Gọi tài liệu này về