Luật cán bộ công chức

Gồm toàn văn Luật và Lệnh công bố, cụ thể về nghĩa vụ và quyền hạn của công chức, văn hóa giao tiếp, tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá và quản lý công chức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 03-10-2011 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn