Bằng sức mạnh tư duy

Lưu vào:
Tác giả chính: Kornai János
Đồng tác giả: Nguyễn, Quang A (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Thanh Hóa: NXB. Thanh Hoá, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.092 B116s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn