Các văn bản của Đảng, Nhà nước và Văn phòng quốc hội về công tác hành chính, văn thư và lưu trữ

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn