Thuyết phục bằng tâm lý\

Sách phân tích 6 nguyên tắc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục như: sự nhất quasnm sự đáp trả, bằng chứng xã hội, uy thế, thiện cảm và sự khan hiếm - những nguyên tắc tâm lý ảnh hưởng và chi phối đến những lựa chọn, quyết định của con người với các ví dự sinh động và thiết thức cho mỗi nguyên tắc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cialdini Robert B.
Đồng tác giả: Mai Hạnh (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 153.852 Th528p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn