7 đại xu hướng 2010: Sự vươn lên của chủ nghĩa tư bản có ý thức

Sách khám phá quá trình tìm kiếm đạo đức và ý nghĩa trong kinh doanh trong phạm vi hợp pháp của chủ nghĩa tư bản hiện đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Patricia Aburdene
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.408 B112đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn