Về một số vấn đề văn hoá dân gian (Folklore) Đông Nam Á

Những đặc điểm bản sắc văn hoá dân tộc, không gian môi trường văn hoá, nhân vật văn hoá trong truyện cổ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, cấu trúc làng xã... của các nước Đông Nam Á.

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.09 V250m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn