Phát triển nông thôn bền vững: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Sách tổng hợp những vấn đề lý luận, khung khổ lý thuyết cho một mô hình, các công cụ điều chỉnh hành vi thực hiện phát triển bền vững nông thôn, hệ chỉ tiêu trong phát triển và phát triển nông thôn bền vững; giới thiệu một số kinh nghiệm quốc trong việc ứng dụng các phương pháp nhằm phát triển bền...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Ngoạn (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn