Chế định chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Sách chuyên khảo

Sách cung cấp những tìm hiểu về lý luận và thực tiễn chế định chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự, vị trí và vai trò của chứng cứ, việc thực hiện và áp dụng chế định chứng cứ trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử hình sự...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Tiệp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.06 Ch250đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn