Toàn tập giải thích hình tượng hoa sen Phật giáo

Giới thiệu các truyền thuyết, giai thoại lạ nhất về hoa sen Phật giáo

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Giới thiệu các truyền thuyết, giai thoại lạ nhất về hoa sen Phật giáo
Mô tả vật lý:197tr.