Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn

Gồm 43 bài viết về những vấn đề chung và việc hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.122 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 02-01-2018 23:59  Gọi tài liệu này về