Giải đáp về quản lý tài chính công

Tổng quan về tài chính công, thu tài chính công và quản lý thuế; quản lý chi tiêu công, vay nợ của Chính phủ, ngân sách nhà nước và quỹ tài chính ngoài ngân sách

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Giao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 Gi-103đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 03-07-2014 00:00  Gọi tài liệu này về