Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam

Tổng quan về hệ thống chính sách an sinh xã hội thông qua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp và ưu đãi xã hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.9597 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn