Một số vấn đề về quản lý nhà nước, kinh tế, văn hoá, giáo dục trên thế giới và Việt Nam

Nghiên cứu, so sánh, đối chiếu các chính sách về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kinh tế, văn hoá, giáo dục của các nước trên thế giới, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm bỏ sung, hoàn thiện các chính sách của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 353 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn