Luật Xây dựng: Song ngữ Việt - Anh

Gồm toàn văn Bộ Luật và những điều cần biết liên quan cụ thể tới quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.078 L504x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn