Marketing dựa trên giá trị

Nghiên cứu góc nhìn mới về Marketing, đặc biệt là cách tiếp cận mới lấy giá trị công ty và quyền lợi cổ đông làm nền tảng. các nguyên tắc tạo giá trị, xây dựng và ứng dụng các chiến lược giá trị cao

Lưu vào:
Tác giả chính: Peter Doyle
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.8 M109k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn