Nhập môn tư duy phức hợp

Trình bày quan niệm về tính phức hợp, tri thức luận về tính phức hợp cùng với chuẩn thức của tính phức hợp. Từ đó thấy được mối liên quan với hành động và doanh nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Edgar Morin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 128 Nh123m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn