Luật tố tụng hình sự Việt nam: Giáo trình\

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Kim Quế
Tác giả tập thể: Trường đại học Tổng hợp Hà nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học tổng hợp, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.597 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn