Luật Cán bộ, công chức

Bao gồm Lệnh công bố, toàn văn bộ Luật cùng với các điều khoản có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và quản lý cán bộ, công chức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn