Baghdad rực lửa: Blog của cô gái từ Iraq

Bản tường thuật về cuộc chiến Irac qua blog của một cô gái

Lưu vào:
Tác giả chính: River Bend
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 956.7044 B102h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn