Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4: 1945 - 1946

Bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ tuyên bố... mà mở đầu là Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch từ 2/9/45 đến cuối 1946 phản ánh những hoạt động sôi nổi đầy sáng tạo của Người trong giai đoạn VN vừa giành được độc lập đang chồng chất khó khăn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn