Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 7: 1953 - 1955

Bao gồm những tác phẩm của Hồ Chủ tịch từ 1/1/1953 đến 6/1955 chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, thi hành Hiệp định Giơnevvơ và thực hiện thống nhất đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bao gồm những tác phẩm của Hồ Chủ tịch từ 1/1/1953 đến 6/1955 chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, thi hành Hiệp định Giơnevvơ và thực hiện thống nhất đất nước
Mô tả vật lý:635tr.