Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 8: 1955 - 1957

Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối 6/1955 đến cuối 1957 phản ánh các hoạt động của Bác thời kỳ đầu ngay sau Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, đất nược còn tạm thời chia cắt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn