Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 12: 1966 - 1969

Là tập cuối của bộ sách gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1/1/1966 đến khi Người từ biệt thé giới này, phản ánh những thử thách, khó khăn quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đề ra quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn