Tây Sơn - Thuận Hoá và anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ - Quang Trung

Bao gồm các bài phát biểu tại Hội thảo Tây Sơn - Thuận Hoá và anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ - Quang Trung khẳng định vai trò quan trọng của vùng đất Phú Xuân - Thuận Hóa, thân thế sự nghiệp của Vua Quang Trung và một số tư liệu về phong trào Tây Sơn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7028 T126s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn