1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Cung cấp các tư liệu về thiên nhiên và xã hội để phản ánh các vấn đề về đất nước, hành chính, cư dân, lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 M458n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn