Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý luận, đặc điểm, cơ cấu của pháp luật cạnh tranh nói chung và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh nói riêng ở Việt Nam. Phân tích về vị trí của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Anh Tuấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn